Om

Globale Bærum er et samarbeid mellom næringslivet, frivillighet, sosialt entreprenørskap, stat og kommune. Vi hadde et mål om å bistå 1000 innvandrere til jobb i løpet av fire år. Dette målet nådde vi før tiden. 

I kjølvannet av Globale Bærum lever flere prosjekter videre: Mentorprosjektet og Spire og gro er to av disse fine prosjektene. 

Mangfold lønner seg!

Hvem er vi?

Foregangsbedrifter i dette samarbeidet er Rema 1000, Stendi og Gammel Nok, som påtok seg dette samfunnsansvaret sammen med Bærum Røde Kors, Bærum Kommune og NAV. Ganske snart meldte også flere bedrifter sin interesse for å være med.

Integreringsløftet

Regjeringen skal gjennomføre et integreringsløft. I arbeidet med dette har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner gjennom året reist Norge rundt for å lytte og samle innspill om godt integreringsarbeid – og møte menneskene som gjør det mulig. Statsråden har besøkt skoler og barnehager, arbeidsplasser og mottak, men også fotballbaner og frivillige organisasjoner.

Vi må få en ressursorientering i stedet for en problemorientering. For mangfold er et fortrinn i en globalisert verden. Sammen kan vi legge til rette for inkludering, vekst og verdiskaping.

Regjeringen har invitert til inkluderingsdugnad – og ønsker innspill for å få til et integreringsløft. Bilder fra Regjeringens nasjonale integreringskonferanse på Edderkoppen Scene i Oslo 19. september 2018, hvor Globale Bærum var til stede.

Hva får du?

Du kan også få være en Globale Bærum-ambassadør!

Da gir du ditt bidrag til et viktig, felles samfunnsansvar, og får tilbake et bærekraftig arbeidsmiljø og ressurser med kompetanse dere ellers ikke ville fått. Dette forteller vi om på våre facebook og linkedIn sider. På denne måten inspirer du andre aktører i arbeidslivet til å tenke mangfold og inkludering i hverdagen

Dere vil få invitasjoner til relevante og nyttige foredrag og møter. Her vil dere kunne knytte nye kontakter i et stort næringsnettverk på tvers av bransjer og fag.